Arkitektur på Innovation Program

Intervju med Ulf Nilsson, lärare på Thoren Innovation School Lund inom Innovation programs specialisering; Arkitektur och håller i kursen Arkitektur Hus 1.

Vad innehåller/ingår i den kursen?

– Som namnet antyder, att man ska lära sig huskonstruktion, svarar Ulf. Dels att man ska lära sig om huskonstruktion från ett historiskt perspektiv och modernt. Och när det gäller den historiska delen, så är det arkitekturhistoria, och vad gäller det moderna perspektivet så innehåller det både teoretiska och praktiska övningar, fortsätter Ulf att beskriva.

Vad får eleverna göra?

– Sedan vi startade upp kursen har vi gått igenom den historiska delen, från antiken epok och framåt. Slutmål och det vi arbetar med just nu är att eleverna ska göra en fysisk modell och allt vad det innebär, som att de får exempelvis lära sig materiallära, lära sig att göra ritningar i program som heter AutoCad som är en programvara för 3D ritning, berättar Ulf. En annan kul grej är att eleverna fick i uppdrag att vid vår årliga pepparkakstävling innan jul göra broar för att testa hållfasthet, och göra broar så hållbara som möjligt, fortsätter Ulf att berätta. Den ene gruppens bro tålde åtminstone 85 kilo, vilket är fantastiskt! Endast pepparkaksdeg och polkagris som material, beskriver Ulf.

Har ni något pågående projekt i ämnet?

– Detta projekt är deras slutprojekt; att göra en husbyggnad i skalenlig modell, där eleverna får välja material i samråd med mig som lärare, svarar Ulf. Vi har två grupper och en av dessa grupper har valt att göra en modell av Lunds centralstation; hur den hade kunnat se ut i framtiden! Detta projekt kommer att bli jättestort och eleverna har redan räknat ut att basen för deras modell behöver vara hela 2 x 2 meter, fortsätter Ulf att berätta.

Är detta något ni planerar att presentera för stadsbyggnadskontoret i Lund?

– Ja, eleverna har redan planerat detta, och jag som lärare är med under hela processen som stöd och hjälper gärna till när eleverna behöver, svarar Ulf. Exempelvis som att ta kontakt med stadsbyggnadskontoret, planering av konstruktion, val av material etc., beskriver Ulf.

Vad är det roligaste kursmomentet tycker du, inom kursen Arkitektur Hus 1?

– Skapandet! Att vara delaktig i hela processen; när elever presenterar sina idéer och se utvecklingen, och det färdiga resultatet, svarar Ulf direkt.

Ger dessa kurser en förförståelse inför vidare studier? En bra kunskapsgrund?

– Absolut, det ger en klar orientering i vad arbetet som arkitekt innebär, vad som krävs och hur man ska gå vidare, avslutar Ulf intervjun.

 

Intervju med Filip, TE13 som läser specialiseringen Arkitektur på TIS Innovations program

Varför har du valt denna specialisering?

– För att jag alltid varit intresserad av att rita och skissa, redan som liten. Jag har en bekants mormor som har en arkitektfirma och jag har blivit väldigt inspirerad av henne, svarar Filip.

När kom intresset?

– Det har egentligen funnits i hela mitt liv, berättar Filip. Jag har alltid tyckt att det var kul att skissa och rita hus och byggnader, och det har hjälpt mig att utveckla min konstnärlighet. Redan som liten fick jag skissblock och många olika typer av pennor, svarar Filip.

Vad får ni göra i kurserna som ges inom Innovations programmets specialisering; Arkitektur?

Nu när jag började på TIS erbjöds endast kursen Arkitekt Hus 1 och kursen Hållbart Samhällsbyggande, men nu har det även tillkommit en kurs till; Konstruktion 1, svarar Filip. Inom kursen Arkitektur Hus har vi gått igenom arkitekturhistoria och vad det är som skiljer sig mellan olika stilar och olika tidsepoker.

Min personliga smak är en blandning av den grekiska och romerska arkitekturen, och på kursen har vi gjort en hel del prov, och nu har vi precis startat ett projekt, fortsätter Filip att berätta. I detta projekt kan man välja mellan att arbeta i grupp eller enskilt och jag har valt att arbeta tillsammans med min klasskamrat Erik.

Vi har varit ett bra team under hela kursen och fungerar bra tillsammans, så det blev ett naturligt val att arbeta tillsammans, avslutar Filip med.

Har ni bestämt vad ni ska göra?

DSC_0127– Vi vet att vi ska bygga ett stort och pampigt hus, svarar Filip. På riktigt menar du? Nej, vi ska gå igenom hela processen med att söka bygglov, planera det ekonomiska i ett husbygge, och vi ska bygga en modell i miniatyr, svarar Filip skrattande. Vi får själva välja byggnadsmaterial, och vi har nästan en hel termin på oss, fortsätter Filip att berätta.

Vad har hittills varit det mest spännande delmomentet i kurserna? (eg materialkunskap, historia etc.)

Jag tycker att arkitekturhistoria har varit det som varit mest spännande att läsa om, och den kunskapen är användbar och roligt att lära sig, svarar Filip. Och så kan man stila lite också!

Vad ska ditt gymnasiearbete handla om?

– Jag har funderat på att slå ihop mitt gymnasiearbete med arkitekturprojekt och göra något större arbete, som jag beskrev tidigare, svarar Filip. Får man vara två och göra gymnasiearbetet? Nej, inte helt, utan rapporten för gymnasiearbetet skrivs enskilt, men det övriga arbetet får vi göra tillsammans, svarar Filip.

Vad har du för framtidsplaner och drömmar?

– Ja, min plan är att vidareutbilda mig till civilingenjör eller läsa arkitektutbildningen, men det lutar mot arkitektutbildningen på LTH här i Lund, svarar Filip.

Vill du bli byggnadsarkitekt, inredningsarkitekt, landskapsarkitekt eller arbeta med fysisk planering?
Jag vill rita hus och bli byggnadsarkitekt, avslutar Filip med.