Vi förbereder dig för framtidsjobben
Världen ser inte ut som den gjorde för 30 år sedan, inte ens som för 5 år sedan. Förändringen sker allt snabbare och med den kommer nya innovationer och möjligheter. Chansen är stor att du i framtiden kommer att ha ett yrke som ännu inte existerar.
Och det är därför som Thoren Innovation School finns. Vi ligger i framkant så att du blir bäst förberedd för framtidsjobben, vad de än kommer att vara. Hos oss får du verktygen för att skapa den bästa möjliga framtiden, både för dig själv och för omvärlden.
Genom nära samarbeten med näringsliv och forskning ser vi till att vara en del av utvecklingen. Du kan testa dig fram och utvecklas i kreativa lärmiljöer, så att du når din fulla potential och kan få mäng-der av nya idéer. Kanske kommer just en av dina idéer att bli nästa stora innovation som formar framtiden.
Det går inte att säga exakt hur världen kommer att se ut om 5 eller 30 år, men tillsammans kan vi se till att den förändras till det bättre. Läs mer i det här magasinet om hur du kan ta vara på alla möjlighe-ter och få den bästa möjliga starten på framtiden. Vilket framtidsjobb är ditt?
  • Välkommen till oss!

    Fredrik Castell
    Verksamhetschef
    Thoren Innovation School

Det här är Innovationsgymnasiet

På Thoren Innovation School har vi ett pedagogiskt upplägg som förbereder dig för framtiden. Du ska växa både som person och i grupp, därför är det viktigt med lärare som förstår vad du behöver. Med motivation och verklighetsnära undervisning inspirerar de dig att klara av det du vill göra. Som hjälp på traven får du en bärbar dator, minst 10 veckors praktik (APL) och gratis certifieringsprov.

 

Sveriges bästa lärare

På Thoren Innovation School strävar vi efter att ha de mest kompetenta lärarna.

Vi är mycket ambitiösa då vi rekryterar och letar noga efter behöriga, engagerade och positiva lärare som vill utveckla eleverna.

Sveriges bästa lärare

På Thoren Innovation School strävar vi efter att ha de mest kompetenta lärarna. Vi är mycket ambitiösa då vi rekryterar och letar noga efter behöriga, engagerade och positiva lärare som vill utveckla eleverna.

Cambridge Certificate

Världen blir allt mindre. Därför erbjuder vi dig att läsa till ett Cambridge Certificate (CAE) där du får ett internationellt erkänt bevis på dina kunskaper i engelska.

 

Cambridge Certificate

Världen blir allt mindre. Därför erbjuder vi dig att läsa till ett Cambridge Certificate (CAE) där du får ett internationellt erkänt bevis på dina kunskaper i engelska.

 

Individuellt upplägg


När du påbörjar en kurs går du tillsammans med läraren igenom den. Varje kurs är uppdelad i moment och projekt med tydliga mål och kunskapskrav så att det ska vara lätt för dig att sätta upp egna mål utifrån din egen utvecklingsplan.

Individuellt upplägg


När du påbörjar en kurs går du tillsammans med läraren igenom den. Varje kurs är uppdelad i moment och projekt med tydliga mål och kunskapskrav så att det ska vara lätt för dig att sätta upp egna mål utifrån din egen utvecklingsplan.

Formativ bedömning

För att du som elev ska få de bästa förutsättningarna för att utveckla din kunskap så använder vi oss av formativ bedömning. Forskning har visat att det ökar elevernas lärande. I korthet går det ut på att din lärare gör en bedömning av dina kunskaper och formar därefter undervisningen så att den passar dig bäst.

 

Formativ bedömning

För att du som elev ska få de bästa förutsättningarna för att utveckla din kunskap så använder vi oss av formativ bedömning. Forskning har visat att det ökar elevernas lärande. I korthet går det ut på att din lärare gör en bedömning av dina kunskaper och formar därefter undervisningen så att den passar dig bäst.

 

Tematisering


Våra lektioner är längre pass där du får möjlighet att ingående förstå ämnet och arbeta färdigt. Under vissa perioder arbetar vi ämnesöverskridande i projektform och fördjupar oss i ett tema, ett tema kopplat till innovation. För att lösa ett problem eller en uppgift krävs det oftast att du samarbetar och tillämpar många olika ämneskunskaper.

Tematisering


Våra lektioner är längre pass där du får möjlighet att ingående förstå ämnet och arbeta färdigt. Under vissa perioder arbetar vi ämnesöverskridande i projektform och fördjupar oss i ett tema, ett tema kopplat till innovation. För att lösa ett problem eller en uppgift krävs det oftast att du samarbetar och tillämpar många olika ämneskunskaper.

 

”Jag har inga speciella talanger. Jag är bara passionerat nyfiken.”

– Albert Einstein

Bärbar dator

På vår skola arbetar vi med digital lärande, alltså med och nära IT. Vi arbetar både i en pc- och macmiljö.

Du som elev får en bärbar dator som ditt arbetsredskap under gymnasietiden och dessutom finns det stationära datorer på skolan för mer avancerade projekt.

 

Bärbar dator

På vår skola arbetar vi med digital lärande, alltså med och nära IT. Vi arbetar både i en pc- och macmiljö. Du som elev får en bärbar dator som ditt arbetsredskap under gymnasietiden och dessutom finns det stationära datorer på skolan för mer avancerade projekt.

 

Cisco certifiering


Vi blir allt mer beroende av nätverk och routrar. information finns numera i molnet istället för i arkivskåp.

Vi ger dig möjlighet till Cisco-certifiering vilket ökar din förståelse för vad företag idag behöver och du blir därmed mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Cisco certifiering


Vi blir allt mer beroende av nätverk och routrar. information finns numera i molnet istället för i arkivskåp. Vi ger dig möjlighet till Cisco-certifiering vilket ökar din förståelse för vad företag idag behöver och du blir därmed mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Lär på riktigt

Elever som är vana att arbeta i projekt blir bättre förberedda för framtida arbeten i näringslivet. Vår arbetsform är därför ofta projektbaserad. Som elev arbetar du nära riktiga företag och universitet.

Vi har även minst 10 veckors praktik (APL) på alla våra program.

 

Lär på riktigt

Elever som är vana att arbeta i projekt blir bättre förberedda för framtida arbeten i näringslivet. Vår arbetsform är därför ofta projektbaserad. Som elev arbetar du nära riktiga företag och universitet. Vi har även minst 10 veckors praktik (APL) på alla våra program.

Hos oss kan du läsa:

Science Program

Är du personen som kommer på nästa stora innovation? Kanske vill du forska kring genteknik, kemi och mikrobiologi och vara en del av nya medicinska genombrott?

Mer om Science Program

På Science Program får du en bred naturvetenskaplig utbildning som ger dig många möjligheter inför framtiden. Undervisningen ges i en miljö där det finns avancerade laboratorium med modern utrustning och engagerade lärare.

Till programmet

Innovation Program

Har du ett tekniskt intresse och vill uppfinna ny teknologi eller vill du jobba som arkitekt? Kanske är du en framtida ingenjör eller vill du arbeta med utveckling av appar?

Mer om Innovation Program

Oavsett vilket teknikämne som intresserar dig så får du med Innovation Program en bred grund att stå på. Givetvis blandas teori med verklighetsnära lärande och ofta arbetar du i projektform, precis som i arbetslivet.

Till programmet

IT Program

Ser du dig själv som en framtida IT-tekniker, webb- eller apputvecklare? Vill du ha en IT-utbildning som ger dig många jobbmöjligheter inför framtiden?

Mer om IT Program

På IT Program specialiserar du dig mot antingen nätverksteknik – och får en stabil plattform för en mängd datayrken – eller webbutveckling, om du hellre vill utveckla datasystem, webbplatser och appar.

Till programmet