Nya CISCO-labbet på Thoren Innovation School Lund

Vi träffade läraren Johnny Broberg på Thoren Innovation School Lund och ställde lite frågor CISCO.

Du är lärare i flertalet kurser på TIS i Lund, vilka?

– Allt som har med nätverk att göra, och uppbyggnaden av IT-nätverks kurser! Som exempelvis Nätverksteknik, Nätverkssäkerhet, Nätverksadministration, och par kurser till, svarar Johnny.

Vilken inriktning på IT programmet får man lära sig mer om CISCO?

– Som elev får du lära dig om CISCO, som handlar om nätverk och datakommunikation på både specialiseringen; Webbutveckling och IT teknik, men framför allt IT teknik där man som elev får mer fördjupade kunskaper om man väljer specialiseringen IT teknik, berättar Johnny.

Vad är CISCO certifiering?

– CISCO är ett stort amerikanskt globalt nätverksföretag som erbjuder elever att certifiera sig inom sina produkter, det gör att de elever som är CISCO-certifierade blir attraktiva för arbetsmarknaden inom IT och uppbyggnad av IT-nätverk, svarar Johnny.

Blir alla elever CISCO certifierade som läser på TIS i Lund?

– Vi erbjuder elever att ta de grundläggande certifikaten så kallade CCNA. Alla elever som läser IT programmet har möjlighet att ta första CISCO certifieringen, och alla elever som läser specialiseringen IT tekniker kan ta flera certifikat. Vi på TIS erbjuder elever upp till fyra certifieringar, av fem möjliga, berättar Johnny. Du har större chans och mer attraktiv på arbetsmarknaden, och vissa företag kräver att man har CISCO certifiering för att få jobba hos dem. Alla IT elever får försöka om de vill! Eleven kan klara sina kurser inom programmet utan att bli certifierad och tvärtom, dvs. en elev kan ta olika CISCO certifieringar utan att ha blivit godkänd i kursen, beskriver Johnny.

Är det svårt att bli certifierad?

– Det kräver att eleven är intresserad och motiverad, svarar Johnny bestämt. Vi på Thoren Innovation School i Lund har precis etablerat ett CISCO labb på skolan och erbjuder från hösten 2016 alla elever att ta CISCO certifieringarna som läser IT programmet. Än så länge har en elev klart detta och målet är att samtliga elever inom specialiseringen, ca 12 elever ska ha tagit grundläggande så kallat; CCNA1.

Varför är det bra att erhålla en CISCO certifiering? Vilken nytta?

– Vi på TIS vill göra eleverna inom IT programmet mer anställningsbara, och man blir mer attraktiv på arbetsmarknaden om man har CISCO certifikat och vissa arbetsgivare har det som krav. Vi på TIS erbjuder även eleverna att ta Microsoft certifikat som också är väldigt attraktivt för eleverna på arbetsmarknaden, berättar Johnny.

Vad innebär detta?

– Certifikat som Microsoft visar på att du kan använda deras produkter på ett professionellt vis, svarar Johnny. CISCO labb är där vi gör laborationer inom IT tekniken på TIS i Lund, avslutar Johnny med att berätta.