Designprojekt lär eleverna om miljön och återvinning

I en skola slängs varje dag mängder med skräp direkt i soporna – muggar, plast och annat som skulle ha kunnat återvinnas. Läraren Anna Rasmussen på Thoren Innovation School Malmö ville ändra på det. Hon skapade ett projekt där skolans alla elever designade moderna återvinningsstationer.

Anna Rasmussen är en lärare med mycket på gång, både i skolans värld och utanför. Hon driver ett eget designföretag och är på fritiden aktiv i Preciuos Plastic Sweden.

– Precious Plastic Sweden är en frivilligorganisation som försöker hitta bättre sätt att återvinna plast i liten skala, men även använda plast i ett pedagogiskt syfte, berättar Anna.

Genom Precious Plastic Sweden håller hon i workshops och utbildning som visar vad som går att göra med återvunnen plast. Det var så hon kom på idén med att eleverna skulle få designa återvinningsstationer till skolan.

Projektet skulle skapa ett enkelt och pedagogiskt sätt att kasta och återvinna muggar och annat på skolan, samt engagera eleverna i miljöfrågor.

– Eleverna har även fått undersöka vad det är vi kastar på skolan. I och med att de har matkort, kastar eleverna mycket skräp från takeaways. Det var något vi ville få bukt med, berättar Anna.

– De fick i uppgift att, utifrån den undersökning som de hade gjort, komma fram till vad sopstationen behövde. Hur ska den rengöras, tömmas, och hela logistiken kring det.

Alla elever på skolan deltog i projektet, och alla grupper hade någon elev från varje program. På det sättet kunde alla programmens specialiseringar bidra till att skapa den bästa möjliga återvinningsstationen.

– Creative Program fick skapa en grafisk profil och välja färger som passar. Teknik hade i uppdrag att rita upp i CAD, medan IT gick in och tittade på metodiken bakom det, förklarar Anna.

Se filmen om Anna här: https://thorengruppen.se/rekrytering/anna-guidar-elever-in-i-den-kreativa-varlden/