DigiExam – ännu ett innovativt läromedel på TIS Lund

Thoren Innovation School i Lund har börjat använda sig av DigiExam, ett program som möjliggör digitala prov. Två av våra pedagoger har provat programmet på några klasser och berättar om deras uppfattning av denna nya innovativa metod.

Johan Sandell undervisar i matte, fysik och teknik och har provat använda sig av digitala prov i alla hans kurser. Henrik Löwkvist undervisar i samhällskunskap och engelska och hade senast igår ett prov i samhällskunskap med elever från Innovation Program.

Berätta om DigiExam – hur går det till?
– Det är ett fristående program där grundtanken är att datorn försätts i ett låst läge. Ingen annan funktion än programmet är tillgängligt och inga kortkommandon. Det är ett smidigt program där det är lätt att rätta, publicera resultat för elever och göra sammanställningar, berättar Johan.

– Johan har ju redan berättat om själva grundtanken men om jag ska tillägga något som är kul i programmet är att se hur aktiva eleverna är, deras aktivitet. Jag kan digitalt se när de börjar, lämnar in och hur lång tid de lägger mellan sina svar.

Hur är digitala prov mer fördelaktigt till skillnad från traditionella prov?
– Det primära syftet för oss pedagoger med digitala prov är att avlasta arbetsbördan och det är det vi håller på att undersöka och hoppas på, om rättningsprocessen kan automatiseras. Om de kan det är det definitivt mer fördelaktigt med digitala prov, berättar Johan. Vilka frågor är det som är lämpligast att ha digitalt, kanske inte är lämpligt med en uppsats då datorn inte klarar av att rätta en text, berättar Johan.

– Från ett lärarperspektiv så slipper man alla pappershögar med prov som ska rättas. Detta är lättare och mer säkert att få proven sammanställda digitalt. Sen är det ju fortfarande jag som gör jobbet med rättningen i essäfrågor som jag än så länge enbart haft, men jag tycker ändå det är fördelaktigt eftersom elever kan följa en matris utöver mina kommentarer i betygskriterierna vad de testats i, förklarar Henrik.

Vilken fördel ger detta elever?
– Förutom handhavande med datorns funktioner så förhoppningsvis blir det förmånligt för elever om programmet kan integreras med studentens profil på progress, säger Johan

– Att de slipper skriva förhand vilket oftast är anledningen till att de blir trötta under prov, framför allt vid essäfrågor som jag ofta har på mina prov, berättar Henrik.

Hur är säkerheten?
– Fusk kan alltid förekomma men programmet känns bra! Det är trots allt ändå bäst på marknaden, förklarar Johan

– Det finns givetvis elever som säkert kan komma runt systemet men jag tycker programmet känns pålitligt och säkert. Som tidigare förklarats försätts datorn i låst läge som gör att eleverna inte har tillgång till exempelvis internet, berättar Henrik.

Tror du att det finns en möjlighet att de digitala proven i framtiden kommer ersätta traditionella prov?
– Jag har svårt att se det… Det krävs nämligen en mycket avancerad dator för att kunna automatisera vissa bedömningskriterier, därför tror jag än så länge det kommer bli svårt att ersätta helt och hållet. Men en större användning av digitala prov, absolut! Framför allt för min del, säger Johan.

– Jag ser att de kan ersättas till stor del. Men på grund av lagaspekter för nationella prov kommer de inte ersättas helt. Men i mina ämnen kommer det absolut bli bättre att använda sig av DigiExam. För min del ger det verkligen en mer rättvisare bild också vad eleven verkligen kan. Om jag i engelskan till exempel ber eleverna skriva en text kan de slå upp ord via internet. Men om jag istället ber de skriva i DigiExam kan de inte översätta och jag får verkligen koll vad de kan, förklarar Henrik.

 

Vi frågade två elever vad de tyckte om digitala prov:

”Jag tycker det är jättebra med digitala prov. Man behöver inte skriva så mycket förhand vilket underlättar för oss elever om det är ett långt prov.”

Magdalena, Science Program åk 1

 

       ”Jag tycker det är en bra och innovativ teknik som passar in på vår skola. Det var skönt att få göra det på datorn.”

Marcus, Science Program åk 1