Hemligheten bakom skolans lyckade distansundervisning – undervisar på elevernas egna spelplattform

Teams? Google Hangout? Progress? Ingetdera. TIS Göteborg har valt elevernas egna spelplattform Discord som plattform för den interaktiva undervisningen.
– För personalen var detta helt nytt men vi ville utgå från elevernas egen vardag och det känns som att det har slagit väl ut, säger Per Almqvist.

IT-samordnaren och IT-läraren Alexander Bertilsson är en ”gamer”. När det stod klart att det skulle bli distansundervisning på gymnasiet föreslog han för rektorn Per Almqvist att TIS Göteborg skulle köra Discord som plattform för att kommunicera med eleverna.

– Discord vad? Svarade jag, säger Almqvist och skrattar.

Men när han fått höra Alexander förklara fördelarna med Discord – eleverna känner sig hemma i plattformen, de vistas där dagligen och allt går inte över den egna servern – så gav rektor Per klartecken att dra i gång projektet.

– På morgonmötet där han skulle introducera alltihop så var Alexander sjuk, som tur var kunde vår E-sportlärare Daniel ta över presentationen. Vi utbildade all personal dag ett och dag två bjöd vi in eleverna och såg till att allt fungerade och dag tre körde vi i gång.

Hur har det då fungerat? Ja, uppenbarligen bra. I den elevenkät om distansundervisningen som TIS genomförde så fick Göteborg ett högt betyg.

– Vi gjorde det här för elevernas bästa och utifrån deras perspektiv. Våra lärare är riktiga hjältar som anammat det här så snabbt. Vi ska ju vara ett innovationsgymnasium och det tycker jag att vi visat att vi är, säger Per Almqvist.

Vad är då det samlade intrycket hos er av distansundervisningen?

– Det är högre närvaro och distansundervisningen gynnar vissa elever som inte trivs i klassrumssituationen. Sedan saknar ju många det sociala med att få komma till skolan. Då är det väldigt viktigt att ha en bra interaktivitet som gör att man kan prata med varandra ändå, säger Per Almqvist.