Innovativ lärmiljö – del 1

Thoren Innovation School Lund har sedan en tid tillbaka införskattat en 3D skrivare som de nu börjat använda sig av i undervisning. Lärare och elever berättar om deras uppfattning av denna innovativa studiemetod. 

Johan Sandell, lärare i teknik

Hur används AutoCad och 3D-skrivaren i undervisningen?

– Syftet med att använda AutoCad och 3D-skrivaren i kombination är för att kunna konkretisera i mjukvara. Eleverna får möjlighet att se konkret i verkligheten vad man kan skriva ut med hjälp av CAD. Vi kommer snart sätta igång med fler utskrifter, så just nu gör eleverna en del uppgifter i CAD för att lära sig modulers. Skrivarens teknik har en stora fördelar bl.a. hållfasthetsmässigt eftersom den skriver ut föremålen i ett enda homogent stycke utan fogar. Inga andra metoder kan jämföras med denna teknik.

I vilken kurs används detta?

– Teknik 1 för innovation program. Sen används den även i estetisk kommunikation vet jag. Eleverna har fått en uppgift där de i Autocad får lov att göra om ett bygge. Vi har några väldigt engagerade elever som gett sig in på ett stort projekt, där de ska göra om Lund C hur de tycker man borde ritat det istället.

Vad lär man sig?

– Framför allt lär man sig se och skapa inom denna teknik som är en mycket spännande sådan. Det är något som det forskas mycket på, skrivaren förbättras och det kommer nya produkter. Tveklöst framtida teknik.

Hur tycker du som lärare att det gynnar elever att vara med på så innovativa lektioner.

– Eleverna får möjligheten att få Insikt i vad som komma skall. Jag inbillar nämligen mig att man kommer använda AutoCad och 3D-skrivare väldigt mycket inom många branscher i framtiden. Såklart inom tekniska branscher men tänk detaljhandeln. Istället för ett lager med alla muttrar och skruvar har man skrivare som lager där man snabbt skriver ut vad som behövs. Det är väldigt positivt för eleverna att lära sig detta så de är förberedda för framtiden.