Innovativ lärmiljö – del 2

Thoren Innovation School Lund har sedan en tid tillbaka införskattat en 3D skrivare som de nu börjat använda sig av i undervisning. Lärare och elever berättar om deras uppfattning av denna innovativa studiemetod.

Jacob-Elias Richter, elev TE13
Jacob-elias

Berätta hur en lektion med Autocad och 3D-skrivaren ser ut?

– Vi får till exempel förklara en funktion och sen prova att modulera den i Autocad. Vi har även arbetat med färdiga 3D-moduler och kopierat och modulerat om dessa.

Hur har du fått använda skrivaren?

– Jag har använt den till att göra ett skal till min Raspperry pie, som en minidator, det är kul!

På vilket sätt kan du se dig arbete med denna teknik i framtiden?

– Framtida yrke är antingen arkitekt eller produktutvecklare där jag har stor användning av detta. Produktutveckling, att kunna göra prototyper och arkitektur, att kunna göra modeller av ritningar.

Har det intresserat dig till studier inom området? 

– Ja, jag ska förhoppningsvis studera vidare på LTH, antingen arkitektur eller industriell design.

Hur tycker du som elev att det är till fördel för dig att skolan använder sig av innovativa metoder?

– Tycker det känns bra att gå här och att vi får chansen till användning av ny teknik. Det hjälper oss mycket inför framtiden om man redan nu använder sådan teknik som kan vara bra att kunna.