Intervju med vår rektor Caroline

Vi har träffat vår rektor Caroline Nerén som berättade lite om sig själv.

Hur skulle du beskriva dig själv med tre ord?
– Svårt, men mina tydligaste drag är att jag är:
Oftast väldigt positiv
Ganska energisk
Målinriktad, har ganska mycket tävlingsinstinkt som jag på vissa sätt använder men på andra sätt också jobbar medvetet med att dämpa.

Vad innebär innovation för dig?
– Innovation handlar för mig om att vara eller vilja vara nytänkande och driva det nytänkandet till utveckling av produkter, processer, rutiner och kulturer.

Vad motiverade dig till att bli rektor?
– Jag älskar att stödja och få göra det på flera fronter inom skolvärlden som är så viktig för individens självkänsla och kunskapsutveckling. Rektorsrollen är så optimal i att kunna stödja brett. Då kan jag bygga en kultur och rutiner som gynnar personalen i deras fantastiska arbete med eleverna.

Vad är din vision för Thoren Innovation School?
– Min vision är att skapa en skola präglad av värme, kreativitet, målfokus och lärlust.

Vad är viktigast för dig att uppnå?
– Tydlighet, transparens och relationer som präglas av värme och omtanke.

Hur var din egna skolgång? Hur har skolan förändrats från när du var elev?
– Min egna skolgång var överlag väldigt positiv. Jag omfamnas av ljusa minnen tack vare seende och motiverande lärare och massor av roliga klasskompisar. På gymnasiet valde jag program med hjärtat och gick Estetiskt program som på den tiden hette Konst och formgivning – dagens Bild och form.