Introprogram på Thoren Innovation School Göteborg

Thoren Innovation School Göteborg tar nya grepp inför höstterminen. Skolan lanserar två nya introduktionsprogram som blir din väg in till ett nationellt program.

– Vi är en liten skola med bra resurser och det här blir ett bra sätt att erbjuda något mer till våra elever, konstaterar rektorn Cecilia Fossan.

Thoren Innovation School Göteborg har under en tid haft en efterfrågan på sina program och till höststarten kommer det nu gå att söka två programinriktade val; PRIV samt preparandutbildning, för att öka behörighetsnivån på de nationella linjerna på skolan.

Det kommer att erbjudas en möjlighet att fördjupa sig i ett flertal grundämnen och en chans att fördjupa sig i ett stort antal kurser.

– Det blir ett mervärde för eleverna och en möjlighet att stärka upp kraven för att nå full behörighet. Det känns väldigt positivt att vi kan erbjuda det och ansökningen till dessa val öppnades i veckan, säger Fossan.

 

 

Information om programmen

Programinriktat individuellt val (PRIV)

Är du nästan behörig? Välj då Programinriktat individuellt val! Du läser i samma klass som alla andra som valt ordinarie program men du läser också de grundskoleämnen som du saknar. På så vis kan du vara klar inom bara några månader!

För att antas ska du ha godkända betyg i svenska (eller svenska som andraspråk) och engelska eller matematik samt i minst 4 andra ämnen, eller engelska och matematik samt i minst 3 andra ämnen.

Preparandutbildningen

Vill du studera på ett högskoleförberedande program men har ännu inte full behörighet? Preparandutbildningen ger dig möjlighet att lyckas. Målsättningen är att du efter utbildningen ska komma in på vilket nationellt program du vill. På preparandutbildningen läser du de ämnen som du behöver för att få full behörighet samtidigt som du får delta i andra aktiviteter för att höja din motivation för att klara av utbildningen. En stor del av utbildningen kan du läsa tillsammans med din ordinarie klass på det nationella programmet som du sedan ska börja.

Hur?

Programinriktat individuellt val och Preparandutbildning söker du via kommunens gymnasieantagning precis som alla andra program.

Om du har frågor så kontakta rektor Cecilia Fossan på skolan. Då kan du få en genomgång hur just dina studier på skolan kan se ut.

Mail: cecilia.fossan@innovationsgymnasiet.se. tel: 072-5763012

Vi vill att du ska lyckas och hoppas att vi ses till hösten!