Riskerar du att inte bli behörig? Du kan vara lugn, vi har en lösning för dig!

På två av våra skolor – Göteborg och Lund  kan du som nästan är behörig börja med att läsa något av våra introduktionsprogram och därefter börja på din utbildning. Här kan du läsa flertal grundämnen och vi erbjuder dessutom ett stort antal andra kurser. Oavsett vilket program du väljer kommer du att få en sammanhållen skoldag och hjälp med att strukturera dina studier.

Våra otroligt duktiga och engagerade lärare finns alltid nära till hands och du får även en egen mentor som ger dig stöd genom hela din utbildning. På så vis får du en anpassad undervisning utifrån dina behov och vet alltid hur det går för dig, vad du behöver träna mer på för att nå upp till de mål och betyg som du har satt upp. Läs mer om de olika programmen nedan.

 

Programinriktat individuellt val (PRO) – finns i Uddevalla, Lund och Göteborg 

Är du nästan behörig? Välj då Programinriktat individuellt val! Du läser i samma klass som alla andra som valt ordinarie program men du läser också de grundskoleämnen som du saknar. På så vis kan du vara klar inom bara några månader!

För att antas ska du ha godkända betyg i svenska (eller svenska som andraspråk) och engelska eller matematik samt i minst 4 andra ämnen, eller engelska och matematik samt i minst 3 andra ämnen.

Preparandutbildningen – finns i Lund och Göteborg 

Vill du studera på ett högskoleförberedande program men har ännu inte full behörighet? Preparandutbildningen ger dig möjlighet att lyckas. Målsättningen är att du efter utbildningen ska komma in på vilket nationellt program du vill. På preparandutbildningen läser du de ämnen som du behöver för att få full behörighet samtidigt som du får delta i andra aktiviteter för att höja din motivation för att klara av utbildningen. En stor del av utbildningen kan du läsa tillsammans med din ordinarie klass på det nationella programmet som du sedan ska börja.

 

Hur?

Programinriktat individuellt val och Preparandutbildning söker du via kommunens gymnasieantagning precis som alla andra program.

 

Vi vill att du ska lyckas och hoppas att vi ses till hösten!