Vi som arbetar på Thoren Innovation School Göteborg

Har finns kontaktuppgifter till personal på våra skolor. För att maila, skriv förnamn.efternamn@innovationsgymnasiet.se.

Sara Fridell, rektor, 0738419870

Ing-Marie Samuelsson, biträdande rektor/APL-samordande/advisor, 0704410199

Birgitta Fjordhult, specialpedagog, 0767718957

Jessica Rosander, skolsköterska, 0738017865

Grete Jakubowski, kurator, 0761360209

Annie Peterson, SYV/advisor, 0738017802

Johannes, advisor/lärare, 0764958080

Per Åberg, IT-samordnare

Agda Aronsson, kommunikatör, 0725614132

LÄRARE

Alexander Bertilsson
Andreas Hartman
Daniel Almse
Daniel Jonk
Dick Bergström
Emelie Qwick (föräldraledig)
Fredrik Andersson
Johannes Vigart
Leo Lutecki
Lisa Jacobsson (föräldraledig)
Madeleine Johanen
Martin Preuss
Pia Ölund
Sascha Moberg Jensen
Simon Hjältemod
Tom Bergqvist