Vi som arbetar på Thoren Innovation School Uddevalla


Cecilia Sokol, Rektor
072- 576 30 03
cecilia.sokol@innovationsgymnasiet.se

Mia Tangegård, Advisor och Studie- och yrkesvägledare
mia.tangegard@innovationsgymnasiet.se

Christian Borlaug. Näringslivssamordnare, administratör och APL-samordnare, 076-949 42 15
christian.borlaug@innovationsgymnasiet.se

Marian Kindström, Skolsköterska
marian.kindstrom@yrkesgymnasiet.se

Lisa Riccius, Elevassistent
lisa.riccius@innovationsgymnasiet.se

Gustav Eriksson, Mediaproduktion och Idrott
gustav.eriksson2@innovationsgymnasiet.se

Sebastian Brodd, Svenska och Historia
sebastian.brodd@innovationsgymnasiet.se

Fabian Samuel Klassen, Entreprenörskap
fabian-samuel.klassen@innovationsgymnasiet.se

Magnus Norell, Fysik och Kemi 
magnus.norell@innovationsgymnasiet.se

Jennifer Sävman, Engelska
jennifer.savman@innovationsgymnasiet.se

 

Vidar Korneliussen, Webb- och designämnen
vidar.korneliussen@innovationsgymnasiet.se

Caroline Kjelsmark, SO-ämnen
caroline.kjelsmark@innovationsgymnasiet.se

Cornelia Walloe, Skolläkare

Karolina Persson, Kurator
karolina.persson@innovationsgymnasiet.se

Birgitta Fjordhult, Specialpedagog
birgitta.fjordhult@innovationsgymnasiet.se

Fredrik Kaufeldt Olsson, NO och Matematik 
fredrik.kaufeldt-olsson@innovationsgymnasiet.se

Kinda Alhammadeh, Datatekniska ämnen
kinda.alhammadeh@innovationsgymnasiet.se