Vi som arbetar på Thoren Innovation School Uddevalla

Har finns kontaktuppgifter till personal på våra skolor. För att maila, skriv förnamn.efternamn@innovationsgymnasiet.se.

Cecilia Sokol, Rektor, cecilia.sokol@innovationsgymnasiet.se
072- 576 30 03

Mia Tangegård, Mentor och Studie- och yrkesvägledare

Christian Borlaug. Näringslivssamordnare, administratör och APL-samordnare,
076-949 42 15

Naomi Makita, Skolsköterska

Lisa Riccius, Elevassistent

Mikael Wireby, Idrott

Magnus Norell, Fysik och Kemi

Zita Mariasova, Engelska

Vidar Korneliussen, Webb- och designämnen

Caroline Kjelsmark, SO-ämnen

Fredrik Leyon, Skolläkare

Karolina Persson, Kurator

Birgitta Fjordhult, Specialpedagog

Sebastian Brodd, Svenska och Historia

Anders Törnqvist , Matematik och Kemi

Kinda Alhammadeh, Datatekniska ämnen