Läs ett fjärde år
och ta gymnasieingenjörsexamen

– Goda möjligheter till jobb direkt!

På Thoren Innovation School kan du som har en gymnasieexamen från teknikprogrammet gå ett fjärde tekniskt år och bli en färdigutbildad gymnasieingenjör! Som gymnasieingenjör kan du börja arbeta direkt som till exempel projektledare, produktionstekniker, designer eller arbetsledare.

Du blir också bättre förberedd för vidare studier på universitet, högskola eller yrkeshögskola.

För att du ska få stora möjligheter till jobb direkt efter utbildningen kommer du att ha arbetsplatsförlagt lärande (APL) hos företag under minst 10 veckor. Det gör att du kommer närmare arbetslivet och kan knyta viktiga kontakter.

Kontakta oss för att ta reda på om just du kan söka. Eller om du går i nian kan du söka till Thoren Innovation School och börja din ingenjörsresa ända från början tillsammans med oss.