Med Thorenkåren på TIS Lund

Berätta om kåren!
– Jag heter Pernilla Eriksson och är ordförande i en styrelse som består av 5 personer. Vi är en fristående organisation från skolan som arbetar ideellt för att vi ska få en mer gynnsam skolmiljö. Jag startade Thorenkåren för att jag tyckte TIS lite saknade studentlivet och tyckte det behövde hända mer på skolan. Jag ville göra detta för de andra eleverna på TIS.

Vad gör en studentkår?
– Vi håller i event, temaveckor, föreläsningar, utspark och inspark bland annat. Vi ser till att det händer saker på skolan för eleverna utöver lektionerna. Framöver har vi till exempel en kamp inplanerad, poängjakt för studenterna, inspark för våra nya elever, plus en annan aktivitet för våra nya ettor som kommer ske under deras första vecka, fast den kommer jag inte avslöja!

Hur finansierar ni era aktiviteter?
– Vi försöker få tag på många sponsorer men framför allt även genom vår fina rektor Eva som vi presenterar våra förslag för.

Vad har ni för stadgar och regler?
– Vi följer regler från Sveriges elevkår.

Får alla vara med i Thorenkåren?
– Ja, absolut! Man kan bli medlem via vår Facebook eller ta kontakt med oss när vi går runt till alla klasser i början av året och värvar.

Var förväntar du dig Thorenkåren om 5 år?
– En elevorganisation som alla kommer vilja vara med i. Aktiviteter varje vecka, små som stora. Eleverna fixar alla aktiviteter och lärare fokuserar på skolan och undervisningen.