Mösspåtagning på Thoren Innovation School Stockholm

Alla som ser framemot studenten räcker upp en hand!