Möte med fokusgruppen – ett stort steg framåt för skolans utveckling

För att göra en skola så pass bra som möjligt vid start så måste man självklart veta vad framtida elever och deras vårdnadshavare vill ha för skola. Därför är vi på Thoren Innovation School Solna stolta över att vi kan ha fokusgrupper att ha möten med med syfte att se vad för behov våra framtida elever kommer ha.
På vårt första möte den 21:a april så bjöd vi in elever och vårdnadshavare som tidigare varit med på öppet hus och elev för en dag för att diskutera tillsammans med rektorn vad för visioner, förväntningar och förhoppningar som man kan inför gymnasiet. Detta var även en bra chans för oss från verksamheten att ge en uppdatering på hur det går för bygget av skolan, rekrytering av personal och den preliminära antagningen.
Under ett långt och trevligt möte så diskuterades ämnen som vad skillnaderna mellan gymnasiet och grundskolan är, vad rektorns vision för skolan är, elevernas förhoppningar inför att börja gymnasiet och vad för samarbeten som kan finnas mellan elever och lärare samt skolan och andra företag i Stockholm. Många goda åsikter och tankar uppmärksammades och diskuterades vilket ligger i kärnan i att göra skolan så pass bra som möjligt inför öppning hösten 2020.
Vi ser väldigt mycket fram emot att fortsätta dessa möten och att se vad för mer områden som skolan kan lyfta för att göra Thoren Innovation School Solna till ett bättre koncept än vad som någonsin gjorts förr!