Nyheter från bioteknikutbildningen vid TIS Stockholm

En ny sterilbänk invigdes när NV13 startade kulturer med steril andmat (Lemna minor).
Växterna odlas i klimatkammare och används för olika tox-tester. Skolan har nu möjlighet att skapa cell- och vävnadskulturer.