Thoren Innovation School Stockholm byter namn efter flytten till Kista

TIS Stockholm blir TIS Kista

Ut med det gamla, in med det nya! När Thoren Innovation School Stockholm flyttade till Kista skapade det många nya möjligheter. Den nya positionen möjliggör bland annat fler samarbeten med lokala företag och entreprenörer. Nu byter skolan namn till Thoren Innovation School Kista för att bättre passa in i sitt nya område.

Thoren Innovation School låg tidigare på Löjtnantsgatan i Stockholm. Men skolan hade under en tid känt att lokalerna inte längre passade deras behov.

Flytten till Kista har gjort att skolan nu kan växa och skapa fler rum för olika syften, bland annat en aula för inspirationsföreläsningar. Det blev också ett bra tillfälle att plocka bort det gamla och skapa nya kreativa skolmiljöer utifrån Thoren Innovation Schools färgglada koncept.

Lagom till skolstarten har skolan valt att byta kostym till det mer passande namnet Thoren Innovation School Kista. Förflyttningen från Östermalm till Kista innebär därmed en riktig nystart för skolans alla elever och lärare.