Thoren Innovation School Uddevalla har blivit utvalda till EU:s program Erasmus+

Erasmus+ är ett treåringt utbytesprojekt inom utbildning, skola och idrott som kommer pågå mellan 2017 till 2020. Det är 5 skolor som blivit utvalda, varav Thoren Innovation School Uddevalla är en. De andra skolorna i projektet kommer från Melilla (Spanien), Salzburg (Tyskland), Vantaa (Finland) och Warsawa(Polen).

Rektor på Thoren Innovation School i Uddevalla, Fredrik Ekstedt, har precis kommit tillbaka till skolan efter ett besök i Melilla, Spanien, som är koordinatorer för Erasmus+ projektet. Där har han fått varit med att starta upp projektet och förutom att slå fast programmet fick de se skolan i Melilla och besöka deras flyktingförläggning vilket är det första som möter flertalet flyktingar från Afrika. Ett av de mer uppseendeväckande byggnadsverken är det stängsel som går längs gränsen mellan Melilla och Marocko.

Nästa steg

I Uddevalla är vi först ut. I slutet på januari kommer vi att ta emot sexton elever plus två lärare från dessa fyra länder, fyra elever och två lärare från varje land. De kommer besöka Uddevalla i en vecka och schemat för dem kommer vara mycket intressant, upplägget kommer respektive skola anordna.
På Thoren Innovation School Uddevalla har planerna redan börjat. Vi har, i personalgruppen, planerat ett riktigt bra schema för eleverna där de ska få uppleva den svenska skolan, naturen och kulturen. Lärarna har nu börjar planera sina lektioner på engelska.
De besökande eleverna kommer bo hemma hos våra elever. TIS-eleverna kommer vara ansvariga för att få de besökande eleverna att känna sig som hemma och få en riktig rolig vecka både hemma och i skolan.

Korta och långa mobiliteter

I första hand är det korta mobiliteter, cirka en vecka, det handlar om. Senare i projektet kommer det vara längre mobiliteter, runt 6 månader. Detta kommer ske under 2020.
Thoren Innovation School Uddevalla ser fram emot att få ta emot de första eleverna och lärarna med öppna armar och är säkra på att detta kommer att utveckla oss som skola, att eleverna får nya vänner och även resultera i fantastiska minnen. Det som är extra kul är även att vi kommer få åka och hälsa på de andra skolorna i Melilla, Salzburg, Vantaa och Warsawa.

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Programmet är tänkt att fungera som ett verktyg och en del i arbetet med att vända den socioekonomiska krisen i EU-länderna, stärka tillväxten och sysselsättningen och främja social jämställdhet och integrering.


Tre aktiviteter i programmet har särskilt fokus

  • Mobilitet: lärar-, elev- och studentutbyten, kompetensutveckling, fortbildning, erfarenhetsutbyten.
  • Projektsamarbete: strategiska partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer med flera.
  • Stöd för policyförändring: olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå.

Källa: utbyten.se