Thoren Innovation Schools lärarbehörighet slår riksgenomsnittet

Enligt skolinspektionen senaste mätningar visar det sig att alla TIS skolor sammantaget ligger en bra bit över riksgenomsnittet. Den sprillans nya verksamhetschefen Sanna Pouramin är mycket glad över resultatet och fortsätter sträva efter perfektion.

Som en skola med yrkesprogram samt med specialiserade spetsutbildningar kan det för vissa vara svårt att rekrytera behöriga lärare, men detta verkar inte vara fallet för Thoren Innovation School.

– Det känns fantastiskt! ThorenGruppen vill att alla lärare ska vara behöriga och det är någonting som vi jobbar stenhårt med.

TIS Uddevalla och TIS Lund stod ut i statistiken med över 90 procent behöriga lärare, med de andra skolorna hack i häl. Och som ny verksamhetschef vill Sanna arbeta vidare på det goda resultatet.

– Jag tänker sträva efter 100 procent lärarbehörighet.