Time flies – första veckan har gått…

Första veckan avslutas med en innovativ aktivitet för alla TIS nya elever. Under eftermiddagen var även Thorenkåren på plats och informerade de nya ettorna om vad man gör i kåren och hur man går med.

Johan, ni har en innovativ aktivitet för åk 1 eleverna nu under uppstartsveckan. Vad går det ut på?

Jo, vi testar olika aerodynamiska lösningar och deras respektive lämplighet av flygförmåga, där eleverna i grupper får testa att montera och bygga flygfarkoster utifrån olika flygplansritningar, beskriver Johan. Nesib som är lärare inom industritekniska kurser har byggt ett energisystem som kan inspirera eleverna att tänka innovativt.

Varför har ni planerat in denna aktivitet under första veckan de nya eleverna går på Thoren Innovation School i Lund?

Vi tycker det är trevligt och eleverna får något konkret och relativt enkelt att bygga tillsammans. Dessutom får de en möjlighet att kombinera teori med praktik, och i detta fall lägga mycket fokus på implementering av teori där eleverna lär sig att tyda ritningar/instruktioner och samtidigt vara kreativa, svarar Johan.

Vad är innovation för dig som är fysik- och matematiklärare, Johan? Ja, nu kanske du tycker jag svarar slentrianmässigt, men för mig är innovation; nytänkande. Att se nya lösningar på gamla idéer, och eleverna som är unga, har många gånger ett annat perspektiv på nya lösningar och idéer, svarar Johan.

Ska ni följa upp och arbeta vidare med detta innovationsprojekt?

Ja, vid flera tillfällen och de fysikaliska egenskaperna hos flygfarkosterna kommer eleverna att stöta på flera gånger under sina tre gymnasieår här hos oss, avslutar Johan med att svara.

Eleverna kommer igång med sina kreativa grupparbete direkt och det börjar flyga runt saker i alla klassrum, men vi frågar några av grupperna vad de valt att göra?

Grupp 5: Att testa på olika innovativa tekniker och träffa människor.

Grupp 2: Att vara bäst! Och såklart lära känna varandra och få bättre samarbete.

Grupp 6: Göra något produktivt, samarbeta och lära känna varandra.

Vad har ni valt att göra?

Grupp 6: Vi har valt att göra ett flygplan som ska flyga längst och ha en snygg design.

Hur går det?

Grupp 2: Det går bra! Vi har valt att testa oss fram för bästa resultat.

Grupp 6: Bra! Fast samarbetet kunde ha varit bättre. Det får vi öva på.

Vad är innovativt?

Grupp 5: En utveckling, att tänka annorlunda i till exempel programmering.

Grupp 2: Att göra något nytt och kreativt, till exempel som Spotify och glödlampan.

Grupp 6: Något nytänkande!

Tror ni på vinst?

Grupp 5: Ja men det hoppas vi!

Grupp 6: Nej, vi tyckte faktiskt att det var lite svårt.

Grupp 2: Ja, såklart! Vi är bäst!