TIS Göteborg får högt betyg av Skolinspektionen

Thoren Innovation School Göteborg får tummen upp av Skolinspektionen. Idag fredag den 25 september fick TIS Göteborg ett positivt besked ifrån Skolinspektionen, som inte hittade några brister i sin bastillsyn de gjorde på skolan. ”Det är skönt att få det bekräftat att vi är en så bra skola” – säger rektor Cecilia Fossan.

Skolinspektionen besökte TIS Göteborg den andra och tredje september. Under sin bastillsyn kunde de konstatera att skolan uppfyller alla krav inom alla arbetsområden som granskats. De genomförde också en enkät där eleverna fick svara på om de kände sig trygga och om de hade studiero på lektionerna, vilket en stor majoritet svarade positivt på.

– Det är otroligt roligt att se vårt goda arbete få uppskattning från både Skolinspektionen och våra elever. Jag är väldigt stolt över all personal på skolan som varje dag gör sitt bästa för att ge eleverna en så bra skolgång som möjligt, berättar rektor Cecilia Fossan.

TIS Göteborg fortsätter utvecklas med bland annat ett starkare fokus på innovation och skapande, vilket till exempel ska lära eleverna hur de genomför sina idéer i verkligheten. Till nästa skolinspektion är planen därför att vara ännu bättre.