Upprop HT 2016 – Thoren Innovation School Lund

Varmt välkommen på upprop!
Årskurs 1

Datum: 16/8
Plats: Warholms väg 3
Tid: 09:30

Årskurs 2 och 3

Datum: 17/8
Plats: Warholms väg 3
Tid: 09:00