Vi tror att övning ger färdighet

Snart är det dags för vårens högskoleprov 2017. En chans att se var man ligger I kunskapsnivån mot andra men framförallt en möjlighet att öka sina chanser att komma in på den högskoleutbildningen man vill. Många är nervösa och gör provet för första gången.

Thoren Innovation School erbjuder därför sina elever att träna inför provet för att känna sig så väl förberedda som möjligt. Johan Hällgren är lärare på skolan och driver projektet.

Berätta om projektet, hur startade det hela?
– Jag har kört detta tidigare på en annan skola och det var uppskattat bland eleverna. I samband med att jag började diskutera val av vidare utbildning med eleverna så dök frågan om högskoleprovet upp från eleverna och jag började planera för att vi skulle träna inför provet på skoltid

Högskoleprovet ser inte ut som något som eleverna tidigare har jobbat med i skolan och framförallt är det tidspressen som känns extra pressande. Rent resultatmässigt så brukar det första provets resultat vara betydligt lägre än de kommande. Tanken var att låta eleverna göra det ”första” provet här på skolan och redan i sitt första ordinarie prov prestera på en högre nivå. Detta blir ännu viktigare i framtiden då det ligger ett förslag att begränsa antalet gånger varje person får köra provet till tre.

Vid det ordinarie provet så görs det fem delprov och här i skolan gjorde vi två av dessa. Många gamla prov finns på internet att ladda ner och vi gjorde 2015 års vårprov. Tanken är att skapa en miljö som är så lik det riktiga provet som möjligt.

Varför är det viktigt?
– Några elever fyllde i svaren på fel sätt, vilket hade gjort att de hade fått väldigt få poäng på den delen. Det ihop med andra småproblem som vi nu har avklarat så att det blir smidigare på lördag när de gör det riktiga provet.

Vilka fördelar ger detta eleverna?
– Det som eleverna tyckte var jobbigast var att tiden var snålt tilltagen och att de inte kan sitta och klura på ett svar allt för längre, bättre att göra en kvalificerad gissning och gå vidare. Finns det tid på slutet så går det att justera svaret. Någon elev ringade in svaret i häftet och ville föra över det på slutet, den eleven fick enorm tidspress och kommer inte göra likadant på lördag.

Vilka elever får delta i övningen?
– Alla som ville fick anmäla sig men främst riktade vi oss till de elever som inte har skrivit provet tidigare och skall skriva provet på lördag. Har eleven redan gjort provet så vet eleven vad som väntar, givetvis är man ändå välkommen att träna på att göra provet.

Vad har du fått för respons från elever och kollegor?
– Eleverna som gjorde provet var väldigt nöjda och känner att de har bättre koll på vad som kommer hända på lördag. Någon elev hade svårighet med vissa delar och det handlade mest om att förstå hur frågan ställs och hur man skall resonera sig fram till svaret. Nu vet denna elev vad han behöver träna på inför lördagens prov.

Nu håller vi tummarna för alla TISare som ska göra högskoleprovet på lördag!